Wat valt er te leren uit dit e-book?

Wat is een slimme stad of gemeente?

Wanneer kan een stad of gemeente zich slim te noemen? Welke voordelen hangen ermee samen?

Hoe slim zijn onze Vlaamse steden en gemeenten?

Wat zijn hun beleidsprioriteiten? Welke uitdagingen komen ze tegen?

Hoe word je nog slimmer als stad of gemeente?

We zoomen in op enkele bouwstenen van Smart Cities en reiken tips aan voor steden en gemeenten om zich verder te kunnen ontwikkelen tot Smart Cities.

Hoe kunnen we helpen bij het opzetten van Smart City-projecten in jouw stad of gemeente?

Laat het ons weten! Neem contact op met Astrid Bastiaens en Jeroen Baeten. Tijdens een intakesessie gaan we aan de hand van een Smart City-maturiteitsscan na hoe ver jouw stad of gemeente staat op het vlak van strategie, data, technologie...

Over dit e-book

Een Smart City? Dat is een stad of gemeente die zichzelf voortdurend heruitvindt. Een stad die duurzame oplossingen zoekt over de beleidsdomeinen heen om een antwoord te bieden op continu veranderende uitdagingen. Voor een slimme stad of gemeente is innovatie een speerpunt om langetermijndoelstellingen te realiseren. En daarvoor zijn de juiste digitale tools, technologieën en technieken onmisbaar. Zij helpen om het leven van inwoners, handelaars, partners en medewerkers een pak eenvoudiger te maken.

Een onoverkomelijke klus, het installeren van de juiste mindset in jouw stad of gemeente? Niets is minder waar. Starten hoeft niet meteen met een overweldigend en ambitieus plan. Een welomlijnde visie waarin projecten zich stap voor stap ontplooien, zorgt voor tijd om te groeien, te evalueren en bij te sturen waar nodig.

Benieuwd hoe Vlaanderen ervoor staat? En hoe je zelf in je stad of gemeente concreet aan de slag kan? We onderzoeken welke vertaling steden tot nog toe gaven aan Smart City-projecten en hebben daarbij oog voor de bijzondere omstandigheden die het coronavirus met zich meebracht.

Daarnaast kijken we ook naar het buitenland en lichten we enkele inspirerende Smart City voorbeelden toe. Tot slot brengen we een aantal trends in kaart die Smart Cities zullen beïnvloeden in de nabije toekomst.

Dit e-book is gebaseerd op een enquête die we samen met kennisnetwerk Exello.net in september 2020 hebben uitgevoerd.

Download ons e-book

De Smart City aanpak van TomorrowLab

TomorrowLab ondersteunt lokale besturen bij het uitzetten van een gealigneerde Smart City-visie en -strategie, vertrekkende vanuit concrete maatschappelijke uitdagingen. Daarvoor wordt er over de verschillende beleidsdomeinen heen gewerkt. Deze langetermijnvisie vormt de basis om een aantal conceptuele keuzes om te zetten in concrete pilots en projecten. Tijdens de uitwerking werkt TomorrowLab nauw samen met een ecosysteem van externe experts.

TomorrowLab staat steden en gemeenten bij van visie tot implementatie.

Het doel? Excelleren als een slimme en toekomstgerichte stad of gemeente waarin de burger centraal staat.

  1. Visie: Aan de hand van een Smart City-maturiteitsscan wordt de huidige situatie in jouw stad of gemeente in kaart gebracht. We verkennen trends, evoluties en mogelijke toekomstscenario’s in de verschillende beleidsdomeinen. Dit vormt de basis om tot een gealigneerde Smart City-visie te komen.
  2. Strategie: De langetermijnvisie wordt vertaald in een concreet strategisch actieplan waarbij korte- en langetermijnprioriteiten maar ook beleidsdoelstellingen worden vastgelegd, in lijn met het meerjarenplan. We maken het heel concreet door te werken met projectfiches en een strategy map die het ecosysteem van je stad of gemeente weergeeft. Afhankelijk van het project, zetten we ook in op burgerparticipatie.
  3. Implementatie: Op basis van de prioriteiten in het strategisch actieplan worden er pilots en projecten uitgewerkt, die onderdeel uitmaken van de Smart City-roadmap.
  4. Netwerk: Als TomorrowLab brengen we partijen samen: gemeente en bedrijf, kenniscentrum en overheidsorganisatie. Dat doen we aan de hand van rondetafels, visiegroepen en onze gloednieuwe Living Tomorrow innovatiecampus.

We werken heel wendbaar, door onze projecten steeds op te volgen aan de hand van vooropgestelde KPI’s, en bij te sturen indien nodig. TomorrowLab biedt ondersteuning voor subsidieaanvragen of bij aanbestedingen. We stellen samen met je lokaal bestuur een communicatieplan op om zo het verhaal intern en extern helder over te brengen.

Visie en strategie Tomorrow Lab