Om het vernieuwend imago van Tomorrowlab te versterken, willen we intern inzetten op een duurzaam loopbaanbeleid.
Het doel: een beleid ontwikkelen dat afgestemd is op het huidige personeelsbestand en op onze innovatieve toekomst.

Met dit project willen we volgende resultaten bekomen:

  • Een warm welkom voor nieuwe medewerkers met betrokkenheid vanuit de teams.
  • Een work-life balance die afgestemd is op de evoluerende noden en behoeftes van medewerkers.
  • Een flexibel evaluatiesysteem in teken van de groei van medewerkers en de organisatie.
  • Een op maat van de werknemer opgesteld loonpakket.
  • Een doordacht competentiebeleid die op korte en lange termijn ge├»ntegreerd wordt in het loopbaanbeleid.
  • Een gestructureerd uitstroombeleid met wederzijds respect.

Voor dit project kunnen Living Tomorrow en Tomorrowlab rekenen op 70% steun vanuit ESF, Vlaanderen en Europa.

Vlaanderen logos 2