Veel bedrijven zijn door COVID-19 in een reorganisatie beland. Crisismanagement was noodzakelijk en een businesscontinuïtsplan werd ingevoerd. Vaak vanuit een tunnelvisie: “dit is volgende maand opgelost” of “ons bedrijf zal nooit meer hetzelfde zijn”. Geen enkel antwoord is hier het correcte.

Nieuwe producten, "the new kid on the block", fusies of nieuwe markten brengen allemaal onbekende risico’s met zich mee. Maar als bedrijf kan je jouw risicobeoordeling ontwikkelen. Er zijn universele dreigingen (pandemieën, cyberaanvallen, terrorisme …). Er zijn contextuele onzekerheden en veranderingen (economische tendensen, sociologische bewegingen, geopolitieke verschuivingen, technologische trends …). Een bredere aanpak, gebaseerd op scenario’s, dringt zich op. Enkel met al deze informatie op zak ben je voldoende gewapend voor de toekomst, hoe die er ook zal uitzien.

Niets is zeker, behalve onzekerheid

Een business continuïteitsplan doorvoeren zonder te kijken naar morgen en scenario’s uit te werken, is zelfmoord. Maar hoe kunnen bedrijven hun business continuïteit en hun toekomst hierdoor verzekeren? Scenariogebaseerde bedrijfsvoering gaat verder dan operations, het uit zich in een dynamische strategie en een winstgevend businessmodel dat inspeelt op opportuniteiten, van vandaag én morgen.

Dynamische bedrijfsvoering in 4 stappen

Het doel van een bedrijfsstrategie is om organisaties naar nieuwe hoogtes te brengen door een gedifferentieerde visie, rigoureuze prioritering, doelgerichte toewijzing van middelen en een verhoogd moreel van het team door vertrouwen in het gestelde leiderschap. In volatiele tijden, zoals we nu ervaren, is een dynamische strategie cruciaal. Verschillende instrumenten ondersteunen dit.

  • De eerste stap in dynamische bedrijfsvoering, is het identificeren van plausibele scenario's en hen beoordelen op de relatieve waarschijnlijkheid ervan. Hoe groot is de kans dat dit effectief zal gebeuren? Scenarioplanning is een toekomstgerichte oefening waarbij innovatiespecialisten verschillende scenario's ontwikkelen om zo inzicht te krijgen in hoe een bedrijf beïnvloed kan worden door verschillende contexten.
  • Vervolgens worden de belangrijkste operationele en strategische dimensies voor hun organisatie geïdentificeerd en worden daaruit acties geformuleerd. Dit stelt organisaties in staat om om te gaan met onzekere toekomsten. Op deze manier worden middelen en acties afgestemd op de prioriteiten, waarbij prioriteiten kunnen verschuiven naarmate de omgeving verandert.
  • De volgende stap in de analyse is het overdenken van de gevolgen voor een bepaalde context. Zo kunnen we verschillende belangrijke dimensies en parameters identificeren, die verschillend beïnvloed worden in verschillende scenario’s. Zo kunnen verschillende scenario’s verschillende gevolgen hebben voor bijvoorbeeld investeringen in assets (“moet ik mijn bestaande netwerk en infrastructuur verder uitbouwen of eerder investeren in nieuwe types assets?”), relevante innovatiedomeinen (“welke zijn mijn belangrijkste klantengroepen in de verschillende scenario’s en hoe kunnen we inspelen op hun noden?”), benodigde kennis en contacten (“welke profielen en toptalenten moet ik aantrekken?”), etc. Op deze manier worden strategische opties verkend voor de organisatie. Er wordt dan ook gekeken naar mogelijke reacties van belangrijke stakeholders en/of concurrenten.
  • Tot slot zullen we de verschillende strategische initiatieven omzetten in een roadmap op basis van de scenario’s. Elke dimensie en contextvariabele wordt geplot binnen de verschillende scenario’s. Dit is een algemene analyse, waarbij we de strategie omzetten naar een dynamische model. Nadien maken we de vertaalslag naar een rendabel businessmodel met de voeten in vandaag, maar zeker ook met het oog op een rendabele toekomst.

Samen voorbereid op een veranderende toekomst

De uitbraak van het coronavirus biedt een enorme opportuniteit voor bedrijven om proactief te zijn en vooruit te denken. Het kan een katalysator zijn om veranderingen in hun businessmodel door te voeren die al lang hadden moeten plaatsvinden. Het oude adagium "Hoop voor het beste, maar plan voor het slechtste" komt in me op als ik de vele bedrijven rondom ons beschouw. Maar ik geloof ook dat we ons samen kunnen voorbereiden op een toekomst waarbij bedrijven daadkrachtig en wendbaar omgaan met hun omgeving en veranderingen.