Een duim voor de overheid en haar expertteam. Afgelopen woensdag kopte de gerenommeerde Financial Times: “Corona crisis brings fragmented Brussels together: Belgium has shown that a fragmented country can still produce a clear response to a pandemic.” In een mum van tijd organiseerden zij zich bijzonder efficiënt en namen ze doortastende maatregelen. Via een ongeziene stroom van onderbouwde informatie en aanbevelingen houden ze ons op de hoogte, én in het gareel.

Wie een nieuwe Dehaene wenste, kan zijn staatsmanschap herkennen in een nieuwe vorm van crisismanagement: het COVID19 zenuwcentrum. Experten in gezondheid, virologie, economie, voeding, mobiliteit en psychologie vormen samen met de politieke verantwoordelijken een sterke tandem. Experten geven input en aanbevelingen vanuit hun domein, kijken naar de impact en voorlopige (fragmentarische) cijfers. Politici en overheidsdiensten doen het haast onmogelijke om dit te vertalen naar concrete maatregelen, impact en acties.

Dagelijks sturen ze kristalheldere communicatie aan, over onze gezondheidssituatie en bijhorende lockdown maatregelen. Niet-politici voeren het hoogste woord, ook al maken ze zich hiermee niet altijd populair. Een groter verschil met veel andere landen kan er niet zijn.

De voorbije tien jaar stonden de drukpersen van de centrale banken niet stil, toch steeg de inflatie amper. Daar zal op korte termijn weinig aan veranderen. Het zal een werk van lange adem worden en gemeenschappelijke inspanningen vragen om de weg ‘back to normal’ weer in te zetten. Hoe pak je zoiets aan vanuit je eigen bedrijf?

Het zal een werk van lange adem worden om de weg ‘back to normal’ weer in te zetten. Hoe pak je zoiets aan vanuit je eigen bedrijf?

1. Be bold, act now

De meeste bedrijven reageren te traag: ze wachten op meer details, meer data. Nochtans kan elke dag uitstel nu een gigantische impact hebben op de toekomst van je bedrijf. De Belgische overheid startte snel met beslissingen nemen. Zo moeten ook bedrijven zich drastisch aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Cash daalt meestal sneller dan kosten en zelfs hier geldt: het is niet de sterkste die overleeft, maar degene die zich het snelste aanpast aan de nieuwe realiteit.

“Gooi alle ballast overboord en zeil met de cash die je hebt!” riep investeerder Seqouia op 5 maart naar haar start-ups. Dat klopt. Toch moet je – vooraleer te diep te snijden – jezelf de vraag stellen: hoe kan ik kostenefficiënter werken? Dien je daarvoor extra skills aan te trekken? En wat is je ‘sustainable core’, welk activiteiten moet je beschermen zodat ze ook de komende zes maanden cash zullen opleveren? Bekijk daarna welke zaadjes je al geplant hebt voor de toekomst. Misschien bekom je – hoewel met minder voedingsstoffen – toch een mooie bloei.

Het is niet de sterkste die overleeft, maar degene die zich het snelste aanpast aan de nieuwe realiteit.

2. Kleine maatregelen met grote impact: “blijf in uw kot”

In onverwachte tijden zijn het vooral grote projecten waarvoor investeringsanalyses worden gemaakt en doordachte beslissingen worden genomen. In crisismomenten daarentegen vragen vooral kleine beslissingen om een creatieve en daadkrachtige aanpak. Vaak kunnen ze op lange termijn toch een behoorlijke (soms strategische) impact hebben.

“Blijf in uw kot”, vermijd onnodige verplaatsingen en ontmoetingen. De uitspraak van Minister van Volksgezondheid Maggie De Block werd aanvankelijk op gelach onthaald, nu zorgt ze ervoor dat de druk op onze ziekenhuizen beheersbaar blijft. Netflix verminderde haar bandbreedte per gebruiker, amper merkbaar, maar in totaal zakte het internetverkeer met 25%. Kleine ingrepen met veel effect.

Hoe pas je dergelijke maatregelen zelf toe? Kijk naar je eigen vergaderingen. ‘Vergaderitis’ kost onze organisaties handenvol geld. Vandaag bewijzen thuiswerkers dat vergaderen via video sneller en efficiënter verloopt. Het komt erop aan deze maatregelen door te trekken eens deze crisis weer gaat liggen. Het zal een uitermate zinvolle besparing zijn.

Living Tomorrow meeting

3. Omring je door experten, intern maar vooral ook extern

De overheid vormde onmiddellijk een taskforce met experten. Zij adviseren onze beleidsmakers dagelijks achter de schermen. Samen bespreken ze de gang van zaken en knelpunten. Beslissingen worden politiek genomen maar gebaseerd op de kennis van experten. Zij zorgen elke dag opnieuw voor correcte info, juiste duiding, strenge aanbevelingen en een eerlijke vooruitblik naar mogelijke scenario’s.

Ook als bedrijfsleider mag je er nu niet alleen voor staan. Laat je omringen door sterke mensen uit je organisatie met expertise op cruciale domeinen. Samen met een roterend duo van experten die andere topics mee bekijken, en enkele outside-in deelnemers (bijvoorbeeld via een strategische partner) vormen zij je kritische klankbord. Voorzie korte, virtuele meetings. Benoem en verduidelijk de topics die je moet behandelen (max. 4), laat elke expert kort input geven, neem een beslissing waar elke expert mee achterstaat en laat hen de communicatie voeren. De kans dat je als leider foute beslissingen neemt zal drastisch dalen.

Hoe kies je de juiste mensen voor dit team?

  • Zij die persoonlijk of professioneel woelig water doorzwommen – goede stuurlui herken je in tijden van storm, niet bij prachtig weer
  • Zij die zeggen wat fout zit, en waarin de oplossing schuilt. Zelfs al weten ze dat het dat is wat jij als leider niet wil horen
  • Zij die moedige beslissingen durven nemen, ook niet-populaire.

Creëer ruimte voor sterke mensen om samen met externe specialisten de koers naar de toekomst te versterken.

4. Leiderschap blijft strategie met oog voor de toekomst

Het water mag nog woelig zijn, laat dat je er niet van weerhouden je blik al op de horizon te richten. De overheid brengt nu reeds teams in stelling die de heropbouw en verandering moeten adviseren en begeleiden. Onze teams coördineren of nemen deel aan een aantal externe scenarioteams bij organisaties in gezondheidszorg en farma, productie, diensten, mobiliteit …

Dat kan ook in je bedrijf. Creëer ruimte voor sterke mensen om samen met externe specialisten de koers naar de toekomst te versterken. Zij houden de blik strak op morgen gericht, detecteren veranderingen, opportuniteiten en bedreigingen. Op basis hiervan optimaliseren en herdefiniëren ze processen en businessmodellen. Wat als je dienstverlening radicaal zou worden gedigitaliseerd? Wat als je fysieke kantoren wegdenkt? Wat als je je corebusiness los zou trekken van nieuwe domeinen voor groei?

Geef dit team de juiste tools en processen om van inzicht naar daadkracht te evolueren. Enkel door het opbouwen van een cultuur van innovatie en toekomst, kan je bedrijf wendbaar en veerkrachtig onzekerheden te lijf gaan. Of zoals Winston Churchill zou gezegd hebben na WOII, bij de oprichting van de VN: “Never waste a good crisis”.


Contacteer ons vandaag als we jou hierin kunnen helpen. Vragen staat vrij. Stel je vraag aan ons team en mij via videocall of mail je vraag naar ask@tomorrowlab.com. Wacht niet tot morgen, begin je toekomst vandaag!