Bedrijven zitten vaak vast in een operationele context, waarbij de bedrijfsstrategie niet meer is dan een extrapolatie van het verleden. Dit werkt niet meer. Om vandaag de dag succesvol te zijn, moet je de vinger aan de pols houden op vlak van snel evoluerende technologieën, economische verschuivingen, veranderende regelgeving, opkomende geopolitieke, demografische, sociologische trends alsook sectorspecifieke onzekerheden en veranderingen. Drie tools zijn volgens ons cruciaal, en we helpen ook talrijke klanten met de implementatie ervan.

1. Scenarioplanning

Met de huidige epidemie worden bedrijfsleiders en ondernemers geconfronteerd met erg fundamentele vragen: over de toekomst van onze economie, hun sector, het vermogen van klanten om te betalen, de toegang tot kritische toeleveringsketens, maar evenzeer de gezondheid en veiligheid van het team.

Hoe brengt u deze tendensen in kaart? En belangrijker: hoe formuleer je hier als onderneming antwoorden op? Scenarioplanning - een proces waarbij verschillende toekomstmogelijkheden worden geïdentificeerd en ingeoefend – is een onmisbare oefening.

Scenarioplanning is gebaseerd op trendanalyses en prognoses, maar gaat veel verder dan denken over hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. Shell, pionier op het gebied van scenarioplanning, beschreef dit als "vooraf bepaalde uitkomsten" en legde de essentie van dit idee vast met het gezegde: "Het heeft in de bergen geregend, dus het zal in de vlaktes overstromen".

2. Een dynamische bedrijfsstrategie

De inzichten die voortvloeien uit een scenario-oefening, geven bedrijven een helder outside in beeld van de toekomst en stelt hen in staat om breder te denken. Een goede scenario oefening met onzekerheden en drijfveren voor verandering, resulteert in concrete scenario's. Deze vormen de basis voor een flexibele, dynamische en responsieve strategie, die bedrijven in staat stelt om succesvol, daadkrachtig en met vertrouwen actie te ondernemen.

3. Stresstesten van het huidige business model

Wanneer een dynamische strategie is uitgezet en de roadmap bepaald is, zal het huidige businessmodel van uw organisatie een stresstest ondergaan op basis van de scenario's. Het resultaat heeft vaak een directe impact op de organisatie. Gaande van de go-to market strategie, key activiteiten, partners en kanalen. Een scenario oefening kan leiden tot een gedeeltelijk of volledig nieuw businessmodel waarbij de scenario's dienen als leidraad en change accelerator binnen de organisatie. Door te verwijzen naar deze scenario's begrijpt de interne organisatie de context (story) en is de bereidheid van het team groter om bepaalde acties door te voeren.