In dit e-book nemen we u mee in Smart City projecten

Wat is een slimme stad of gemeente?

  • Wanneer kan een stad of gemeente zich slim te noemen?
  • Welke voordelen hangen ermee samen?

Hoe slim zijn onze Vlaamse steden en gemeenten?

  • Wat zijn hun beleidsprioriteiten?
  • Welke uitdagingen komen ze tegen?

Hoe word je nog slimmer als stad of gemeente?

We zoomen in op enkele bouwstenen van Smart Cities en reiken tips aan voor steden en gemeenten om zich verder te kunnen ontwikkelen tot Smart Cities.

Onze aanpak

TomorrowLab ondersteunt lokale besturen bij het uitzetten van een gealigneerde Smart City-visie en -strategie, vertrekkende vanuit concrete maatschappelijke uitdagingen. Daarvoor wordt er over de verschillende beleidsdomeinen heen gewerkt. Deze langetermijnvisie vormt de basis om een aantal conceptuele keuzes om te zetten in concrete pilots en projecten. Tijdens de uitwerking werkt TomorrowLab nauw samen met een ecosysteem van externe experts.

TomorrowLab staat steden en gemeenten bij van visie tot implementatie.

Het doel? Excelleren als een slimme en toekomstgerichte stad of gemeente waarin de burger centraal staat.

  1. Visie: Aan de hand van een Smart City-maturiteitsscan wordt de huidige situatie in jouw stad of gemeente in kaart gebracht. We verkennen trends, evoluties en mogelijke toekomstscenario’s in de verschillende beleidsdomeinen. Dit vormt de basis om tot een gealigneerde Smart City-visie te komen.
  2. Strategie: De langetermijnvisie wordt vertaald in een concreet strategisch actieplan waarbij korte- en langetermijnprioriteiten maar ook beleidsdoelstellingen worden vastgelegd, in lijn met het meerjarenplan. We maken het heel concreet door te werken met projectfiches en een strategy map die het ecosysteem van je stad of gemeente weergeeft. Afhankelijk van het project, zetten we ook in op burgerparticipatie.
  3. Implementatie: Op basis van de prioriteiten in het strategisch actieplan worden er pilots en projecten uitgewerkt, die onderdeel uitmaken van de Smart City-roadmap.
  4. Netwerk: Als TomorrowLab brengen we partijen samen: gemeente en bedrijf, kenniscentrum en overheidsorganisatie. Dat doen we aan de hand van rondetafels, visiegroepen en onze gloednieuwe Living Tomorrow innovatiecampus.

We werken heel wendbaar, door onze projecten steeds op te volgen aan de hand van vooropgestelde KPI’s, en bij te sturen indien nodig. TomorrowLab biedt ondersteuning voor subsidieaanvragen of bij aanbestedingen. We stellen samen met je lokaal bestuur een communicatieplan op om zo het verhaal intern en extern helder over te brengen.

Dompel je onder in Smart City projecten